Historien om vintillverkning

Vinets historia är en mångårig historia som börjar någon gång år 6000 före vår tidräkning.

Vinets ursprung

Bland bergstopparna i bergskedjan Kaukasus har forskare hittat urgamla kärl med druvkärnor i. Dessa kärl med druvkärnor i anses vara de äldsta som någonsin hittats. Det spekuleras att de första vinrankorna ursprungligen kom från området där Libanon numera ligger. Det var fenicierna som på sina handelsresor förde med sig rankorna till olika platser runtom Medelhavet. Den feniciska civilisationen spred sig runtom Medelhavet mellan år 1500 till 300 före vår tidräkning.

Vinet sprider sig

Fenicierna tog vindruvorna till Medelhavsområdena, men det var tack vare romarriket som vinodlingarna verkligen fick spridning. Medan romarna erövrade stora delar av Europa spred de också sina kunskaper om vindruvor, vinodling och vintillverkning. Romarna själva hade lärt sig allt de visste om vin från de gamla grekerna, som även dem var förtjusta i den jästa fruktdrycken. Under sina erövringar grundade romarna en hel del idag välkända vindistrikt, så som Bordeaux, Mosel och Wachau.

Kloster och vin går hand i hand

Kloster blev under medeltiden stora markägare av vingårdar, detta i sin tur gör att vinet får stor betydelse inom kristendom i Europa. Det är till stor del tack vare vinets betydelse för kristendomen som vinrankor spreds till den nya världen. För nattvarden, som de ännu okristna aldrig hade genomgått, behövdes det mycket vin.

Vinet får egna lagar

Runt slutet av 1800-talet början av 1900-talet började det dyka upp viner med falska namn, alltså viner som egentligen är gjord på en liten gård någonstans men på flaskan heter det Bordeauxvin. Detta ledde till att de större vindistrikten började tappa status och fick ett dåligt rykte om sig. Det var då man började stifta lagar kring vinerna, exempelvis att för att kalla vinet för Bourgognevin måste druvorna vara odlade i Bourgogne. Dessa lagar var först endast en fransk företeelse, men kopierades snabbt in i andra länders lagstiftningar världen över. Idag är viner och andra regionala matvaror skyddade genom EU-lagstiftning.